* Register   * Advanced search 
Search for:


Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies. Board index » Questy
Author Message
PostPosted: Mon May 18, 2009 8:53 pm
 
Scout
Scout
User avatar

Joined: Sun Mar 01, 2009 3:05 pm
Posts: 21
Online: 931:20:31
Status: banned
Reg. players: 0
Už jste to slyšeli? V médejské knihovně objevili nějaký starý zápisník. Na první pohled jde o prostý deník s nudnými morálními žvásty, avšak mezi horlivými hledači pokladů se šušká, že by mohlo jít o skryté vodítko k nesmírnému bohatství. Přece jen byl deník psán neznámým písmem, které museli znak po znaku luštit ti nejbystřejší jazykozpytci. Ale asi jde jen o nicneříkající blábolení, kdo ví...


Top
 Profile ICQ  
 
Ads
PostPosted: Wed Aug 12, 2009 10:44 pm
 
Scout
Scout
User avatar

Joined: Sun Mar 01, 2009 3:05 pm
Posts: 21
Online: 931:20:31
Status: banned
Reg. players: 0
"Po dalším dni, kdy ses neúspěšně pídil po stopách starého deníku, pomalu upadáš do spánku. V noci se ti zdá živý sen:"

(odkaz na video)

Pokud si stále nevíš rady, nepropadej zoufalství. Někdy nemusí být sen tak daleko od skutečnosti a ten, kdo hledá, nakonec najde.


Top
 Profile ICQ  
 
PostPosted: Tue Sep 15, 2009 2:49 pm
 
Scout
Scout
User avatar

Joined: Sun Mar 01, 2009 3:05 pm
Posts: 21
Online: 931:20:31
Status: banned
Reg. players: 0
"Sen je sen, probudíš se — je den."
"Ale naší sousedce se jednou ve snu zjevila nebožka matka a zavedla ji kamsi do lesa. Týden nato tam její manžel dopadl bandu loupežníků i s jejich kořistí! Namouduši, deset pytlů drahocenností! A to vám povídám, teta, od té doby nosí nos takhle nahoru!"
"Ale jděte, přece byste nedala na sny, zjevení, a podobné nesmysly! Takový chudák starý Wilson, ten se pídí po tom svém rodinném pokladu už dvanáct let!"
"Já vám říkám, že se mi dnes zase zdálo o těch dveřích. Jen si pokaždé nemůžu vzpomenout, kam jsem dala klíč."
"Co vás nemá, sny neovlivníte. Nejlíp, teta, uděláte, když si před spaním loknete mlíka s medem, po tom se vyspíte dorůžova."

(do hry ani do videa nebylo přidáno nic nového)


Top
 Profile ICQ  
 
PostPosted: Thu Sep 17, 2009 10:37 pm
 
Scout
Scout
User avatar

Joined: Sun Mar 01, 2009 3:05 pm
Posts: 21
Online: 931:20:31
Status: banned
Reg. players: 0
Celý quest byl zamýšlen tak, aby nebylo prvoplánově poznat, kde se skrývá řešení. Hádání, luštění, slepé uličky, symbolika. Když takový archeolog luští staré spisy, musí se také zprvu jen dohadovat o významu jejich slov. Mělo to být o vytrvalosti a kreativnosti při hledání cestičky, která by mohla vést správným směrem. Doufám tedy, že jste se dobře bavili :-) Následovat bude vyzrazení a vůbec moje představa o questu.

Ragupki je postava pocestného, který kdysi dávno bloumal po různých světech, bez domova. Tehdy ho jeho kroky zavedly i do endorského "Labyrintu světa". Ústředním tématem je samozřejmě hamižnost jako hlavní neřest, kterou na Endoru pozoroval (popravdě to není náhoda, že mě napadlo zrovna toto ;-) ). Použil jsem systém Ctností, která pochází z RPG série Ultima a vyskytuje se i v Ultimě Online. Na Endoru je pouze v hláškách healerů "by the Virtues" a taky v symbolu, co má vaše postavička nad hlavou. Původně jsem zamýšlel, aby si hráči tyto informace museli vyhledat, ale to by bylo nefér vůči těm, co nikdy nehráli jinde než na Endoru, a tak jsem jeho popis zařadil do questu.
Vše začíná starým deníkem, který nás posílá na místo, odkud létají nějací ptáci. Samozřejmě ve hře žádní ptáci nejsou, šlo pouze o způsob, jak vyjádřit, že z tohoto místa je stejně daleko k branám tří měst: Lios, Daugas a Paladin City. Navíc je stejně daleko do Médey, jako do Golden Mines Village (shoda náhod, když jsem vybíral vhodné místo na mapě). Stačilo zhruba odhadnout, kde to je, a pak chvíli pobíhat po lesích. Druhá kniha byla psaná podivným písmem. Značky jsem vybral z Mapy znaků ve Windows tak, aby je zobrazovala i Ultima. Každé písmeno mělo svoji značku, přičemž písmenka s diakritikou byla rozlišena (schválně jsem jim přiřadil tlustě vypadající znaky, aby to nebylo moc matoucí). Jenže klíč k rozluštění nikde :-) Jak mnoho z vás správně napadlo, bodem odrazu byl podpis. Ten šlo jasně rozlišit a správně jste předpokládali, že bude stejný jako v první knize, tedy "Ragupki, ztracený". Doluštit zbytek znaků by už pak neměl být problém a minimálně několika lidem se to podařilo. Zde je znění druhé knihy:
---
Stojíš na místě, kde se lidské ctnosti snoubí s tváří endorské země. Tato kniha symbolizuje duchovno, chvíli Tvého prozření a uvědomění tří principů — věčné pravdy, zvučné odvahy a vroucí lásky. Vůkol nalezneš jejich symboly, bude-li Tvé oko bystré. Každý z nich je středem kruhu svého principu — dokonalosti původu, zřídla ctností, neboť každý kruh se dotýká ostatních, tvoříce posvátný triumvirát. Každá ze ctností je cestou dotýkající se některých principů. Pamatuj, že štědrost nalezneš tam, kde se obětavost setkává se spravedlivostí. Obětavost je cestou přímou, žádajíc odvahu dáti se všanc ve jménu lásky. Cesta spravedlivosti je taktéž rovná, ctíc pravdu vycházející z lásky k bližnímu. Chamtivost je odvrácenou tváří štědrosti a právě té se musíš zříci. Na místě této neřesti je třeba vyřknout kouzelná slova moci, hlásající Tvé osvobození od zdánlivých statků, teprve pak Tvé srdce dojde naplnění.

Ragupki, ztracený
---
V této knize v podstatě popisuji symbol, který jsem později umístil i do videa. Protože se ctnosti snoubí s tváří endorské země, stačilo vzít mapu a kreslit si. Tři body — pravda věčná jako písmo v knize (místo, kde byl v lesích podstavec s knihou), odvaha zvučná jako zvon (podstavec se zvonem) a vroucí láska, žhavá jako plamen svíčky (poslední postavec se svíčkou). Tyhle tři bodíky tvoří na mapě pravidelný trojúhelník. Každý je středem kruhu svého principu a všechny tři kruhy se dotýkají — v symbolu vidíte tři kružnice se středy v těchto bodech. Pak existuje mnoho cest, rovných i kulatých, které se dotýkají různých principů, a ty tvoří naše ctnosti. Stačilo najít čáru Spravedlnosti, která se dotýkala kružnic kolem pravdy a lásky (knihy a svíčky) a druhou (Obětavosti), která kombinovala pravdu a odvahu. Průsečík se nalézá někde u vchodu do malé pevnůstky. To je místo Štědrosti. Jenže kniha nám ukládá najít její odvrácenou stranu, tedy Chamtivost. Zde bylo potřeba si uvědomit, že "endorská země", se kterou se celý tento systém snoubí, je kulatá. Stejně tak, jako je Tichý oceán na druhé straně Země jako Evropa, je třeba najít "druhou stranu Endorkoule" z místa, kde jsme našli Štědrost. Ano, toto není jednoduchá dedukce, protože to ani dedukce není. Jde o honbu za šifrou, takže je přirozené, že někdo zkoušel druhou stranu symbolu, nebo operoval se souřadnicemi X a Y...ale když na to přijdete, nakonec to dává smysl, ne? :-) Druhou stranu Endorkoule lze najít přes Automapu nebo prostý sextant ve hře. Jak obrátit zeměpisné souřadnice na druhou stranu? Zeměpisná šířka se počítá od rovníku, takže stačí přehodit sever a jih. Zeměpisná délka se počítá od poledníku, ale obtáčí kolem dokola celou zeměkouli. Takže prohozením východu a západu bychom se dostali na zrcadlově opačnou stranu, my potřebujeme dopočítat "zbytek" do 180° a ten pak přehodit. Zkuste si to doma na globusu nebo na Google Earth :-) Tohle je asi nejtechničtější část questu, protože kreslením to nevyřešíte. Na druhou stranu klíčové je přijít na to, kam se chci dostat, takže dopočítat souřadnice za vás může kdokoliv nebo si na to přijdete sami. Když dostanete nové sextantové souřadnice, není problém je najít třeba na Automapě.
Deník nám dále ukládá vyřknout slova moci. Co to jsou slova moci? Vidíte je na Endoru každý den — An Ex Por, Kal Vas Flam, Vas Uus Sanct. A rozhodně nejde o žádnou hatmatilku, každé slovo má svůj význam. Zde poslouží buď Google (angličtina v dnešní dobře překladačů již není překážkou, navíc jsem to našel i česky) nebo jejich uhádnutí ze hry. Když tedy vyslovíte "osvobození od zdánlivých statků" slovy Ex Quas Ylem na správném místě, otevře se vám portál k pokladu. To je celé :-)

Uvědomoval jsem si, že jde mnohdy o velmi slabá vodítka, ale na druhou stranu — když má někdo trpělivost oběhat celou mapu nebo vybulkovat si krafta, nechtělo se mi podceňovat hráčskou vynalézavost a vytrvalost a nechal jsem to běžet. Ale když se s tím questem pipláte takovou dobu, tak vám mnoho věcí přijde "jasných", narozdíl od řešitele, který se s tím musí potýkat. Tak jsem vyprodukoval video, které vás mělo šťouchnout. Většina videa byla omáčka, aby to nějak slušně vyznělo. V podstatě šlo o kontrast prostého života a honu za bohatstvím, což souvisí s hamižností a našim tématem :-) Vodítko bylo třeba závěrečné zobrazení symbolu na mapě. Nebo text "Mezitím na druhé straně Endoru". Po zírání do čtvercaté UO Automapy je těžké uvědomit si, že jde o kulatý svět, takže tato věta to měla tak trochu připomenout. Dalším vodítkem bylo "žádám tě jazykem moci" a následující zaklínadlo, které mělo ujasnit, co se myslí těmi "slovy moci". Tušil jsem, že to ale přesto moc nepomůže, protože hledat náznaky nápovědy v celém videu může být dost frustrující. Proto jsem vytvořil ještě další, skrytou nápovědu, na kterou jsem se vás snažil nasměrovat těmi povídačkami o snech, jak můžou souviset se skutečností a tak podobně. Nevím, jestli někdo prolézal lokace z videa, ale v knihovně v cechu priestů, kde ve snu sedí Ragupki, je nad jednou z knihovniček nápadná cedule "Knihovnička snů". Světe div se, když na tu samou knihovničku ve videu kliknete, ozve se tajemný zvuk a začnou se dít věci :-) Dočkáte se zvýraznění důležitých pasáží, které vás mají ještě víc postrčit kupředu, a také lepšího objasnění symboliky toho ornamentu. Na závěr se vám objeví svitek, který obsahuje slovníček všech "slov moci", s jehož pomocí uhádnete heslo. Toť vše i k nápovědě, nic víc v tom nebylo :-)

Tímto děkuji všem řešitelům, doufám, že jste se dobře bavili, a vyjadřuji obdiv všem, kteří udělali v řešení jakýkoliv pokrok.


Top
 Profile ICQ  
 
Ads
Post new topic This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  Page 1 of 1
 [ 4 posts ] 

Board index » Questy
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

cron
SitemapIndex SitemapIndex
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

phpBB SEO Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Highly modified by Pirozek